31 sierpnia 2015

Maultsby – Racjonalna Terapia Zachowania - recenzja Elżbieta Rogalska


           

            Doktor Maxie C. Maultsby jr. Jest profesorem psychiatrii i dziekanem Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu Howarda w Waszyngtonie. Profesor w prezentowanej książce wykorzystuje najnowsze osiągnięcia współczesnej psychologii i neurofizjologii. Dlatego na łamach „Racjonalnej Terapii Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej.” profesor Maultsby przedstawia działanie dwóch mózgów : mózgu prawego i mózgu lewego. Omawia ich działanie i  budowę, w odniesieniu do problemów irracjonalnego zachowania.
            Książka naukowa, którą recenzuję jest wydana w 2013 roku, przez wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, przy współpracy Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, w Żninie. Książka jest podzielona według schematu: strona poświęcona wprowadzeniu w dany rozdział, następnie słowniczek trudnych wyrazów pojawiających się w danym rozdziale po raz pierwszy – czyli tak zwany konspekt rozdziału. Wszystkie najważniejsze rzeczy są wytłuszczone, a do każdego rozdziału w formie tabeli lub w formie podsumowania, na zielonym, wyróżniającym się tle, zostały wyróżnione najważniejsze kwestie, np. zasady, przykładowe arkusze. Do każdego rozdziału dołączony jest dodatek, który znajduje się z tyłu książki. Publikacja opatrzona jest w czarnobiałe rysunki.
            Przedstawię, w tym akapicie, o czym jest książka. Książka ta jest przeznaczona dla osób mających trudności ze swoimi emocjami, a chcącymi sobie pomóc. Racjonalna Terapia Zachowania jest tak skonstruowana, że nie koniecznie trzeba terapeuty, żeby dała efekty. Główne metody jakie są zaproponowane to: Metoda 5 pytań zdrowego myślenia, ABCD emocji, Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna, Technika Natychmiastowej Redukcji Stresu, Biblioterapia Racjonalna, RSA- racjonalna samoanaliza, Terapia Simontona, Zdrowa Semantyka, Grupowa Racjonalna Terapia Zachowania. Książka ta umożliwia odnalezienie takich zagadnień jak: ABCD ćwiczenia zachowania, ćwiczenia lęków, ćwiczenia nieznajomości, natychmiastowa pomoc pacjentowi, pacjent a nauka, personalizacja a pacjent, praca z pacjentem zamartwiającym się, wybory emocjonalne a behawioralne, emocje a wykształcenie, emocje wykorzystane do analizy aktualnego problemu pacjenta, dysprozodia,  abcd wyuczonych i niewyuczonych problemów behawioralnych, rozszczepienie mózgu, emocje a fakty, fakty kontrolowane przez postawy, złość jako negatywna myśl, fakty neutralne, fakty a optymalne zdrowie, fakty a spojrzenie racjonalne, definicja apercepcji, definicja myśli apozycjonalnych, znajdziemy informacje zaczerpnięte z prac m.in. M.A. Galabruda, D. H. Barlow, behawioralna diagnoza różnicowa, problemy behawioralne, informacje zaczerpnięte z prac J.S. Farrington, R. C. Prior, J. A. Wada, D. Galin, R. Ornstein, T.G. Bever, de E. Renzi, C. J. Eccles, A. D. Grant, G. Schwartz, J. S. Dimond, R. Gatchel,  J.S. Beritoff, T. J. Lacey, O.D. Hebb, S. Blumstein, L. Festinger, T. Bower, A. M. Gasparrine, P. Henry-Flor, H. K. Pribram,  M. G. Bogen, G. Ross, M. K. Heilman, J. F. Bogen, J.M. Brandsma, S. P. Hall, N. Geschwind, L. A. Wigan,  A. Ellis, A. Hendricks, M. Ravel, L. C. Carpenter, M. Gazzaniga, H.T. Holmes, E. C. Osgood, J. Fowler, J.R. Chiarello, G. Gianotti, E. M. Humphrey, G. Cohen,  B. R. Zajonc, T.R. Costello, Hipokrates, J.W. Grace, M. S. Cox,  G. J. Holland, R. Rayner,  J. D. Graham, H. J. Jackson, L. Werito,  V. C. Hudgins, D. E. Ross, T.D. Graham, M. Crampton, E. A. Davis, W. G. Hohmann,  G. Quinn, o bólu emocjonalnych -  w tym skali bólu emocjonalnego, o terapii z biblią, ćwiczenia abcd mentalne, fizyczne, umysłowe, zachowania niezdrowego, formowaniu cech osobowości, ciele modzelowatym. Lista rzeczy, o których pisze Maultsby w Racjonalnej Terapii Zachowania jest bardzo długa, dowiemy się również o dysonansie poznawczo-emocjonalnym, czyli o dezorientacji i poczuciu, że coś się nie zgadza, po wypełnieniu i zastosowaniu na sobie modelu abcd emocji lub 5 pytań zdrowego myślenia. Ponadto znajdziemy informacje o depresji, dystresie – czyli stresie negatywnym powodującym lęk i przygnębienie, odbierającym energię i chęci do działania. Zaczerpniemy informacji o reedukacji, czyli wyzbycia się wcześniejszych nawyków i nabycia nawyków nowych. Dowiemy się o racjonalnej edukacji, reakcji, nawyków emocjonalnych, uczenia się emocjonalnego, empatii, o założeniach empirycznej nauki. Co robią fakty w czynności mózgu, czy ignorowanie faktów jest szkoliwe? Czy fakty pozwalają oderwać się od sytuacji i skoncentrować właśnie na faktach ? Znajdziemy kontekst wyuczonych problemów behawioralnych w odniesieniu do fobii, czy jest ona zachowaniem wyuczonym? Maultsby opowie nam również o wartości wstępnych formularzy, czyli RSA – Racjonalna Samo Analiza. Poszukujący znajdą podrozdział poświęcony holografii. Osoby, które szukają informacji o cechach zasadniczych interakcji terapeutycznych mogą sięgnąć po tą pozycję. Dowiemy się, z Racjonalnej Terapii Zachowania Maultsby’ego, o tym, że w lewy mózg odpowiada za język oraz spostrzeżenia i samokontrolę, mowę, myśli propozycjonalne, odpowiedzialny jest za prawą stronę ciała, słowa, przetwarzanie. Maultsby zaprezentuje definicje kłamstwa, oraz zaprezentuje ciekawe zjawisko kłamstwa usprawiedliwionego emocjonalnie. Sięgnąć po Racjonalną Terapię Zachowania Maultsby’ego powinny też osoby ,które odczuwają lęk przed lataniem, lęk przed publicznym przemawianiem, przed sztucznością, o tym jak lęk można przezwyciężyć Racjonalną Wyobraźnią Emocjonalną. Maultsby pisze również o medykalizacji świata, a leki według niego niczego nie załatwią, przyćmią tylko, dobrze funkcjonujący mózg. Poruszony został również temat problemu niesprawiedliwości, który toczy większość ludzi, a który jest bardzo destrukcyjny. Maultsby napisał w Racjonalnej Terapii Zachowania również o niezdrowej kontroli To, On, Ona, Oni – czyli obwiniania innych za swoje stany emocjonalne, które są wywołane naszymi myślami. Autor prezentuje wpływ przeszłości na teraźniejszość, porusza kontekst spostrzegania rzeczywistości, rozróżnia przymus od zdrowego myślenia z możliwością wyboru. Maultsby przedstawia terapię Racjonalno-Emotywną, Zespół Ptaka Głuptaka, Test spostrzeżeń Kamerą, Racjonalną samopomoc, Zespół DBTP – dzięki Bogu to piątek. Racjonalna Terapia Zachowania Maultsby’ego jest dobra do samopomocy ze wsparciem terapeuty nawet u osób mających za sobą próby samobójcze.
            Wszystko to jest do odnalezienia w strukturze książki. Rozdziały są następujące: Racjonalna Terapia Zachowania, Ludzki mózg a samokontrola, Rola języka w spostrzeganiu i samokontroli, Racjonalna poznawczo-behawioralna teoria uczenia się, Behawioralna diagnoza różnicowa w RTZ, Jak rozpocząć RTZ, Nawykowy ból emocjonalny, Pomaganie pacjentom w odkrywaniu, co jest dla nich racjonalne, Ocena postępu terapeutycznego, Zdrowe myślenie jako idealny środek uspokajający, Pisemna Racjonalna Samoanaliza (RSA), Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna (RWE). Rozdziały te są prezentowane w następujących częściach: wprowadzenie, neuropsychofizjologiczne podstawy RTZ, stretegie terapeutyczne w RTZ, techniki terapeutycznej samopomocy w RTZ. Dodatkowo autor zamieścił dodatki: pomoce pamięciowe, racjonalna biblioterapia, praca z przekonaniami, zdrowa semantyka, grupowa racjonalna terapia zachowania. Zachęcam do robienia notatek, a najlepiej kserowania informacji na zielonych tłach – jeśli książka, którą przeczytacie nie jest wasza, a wypożyczona. Książka jest droga ale naprawdę opłaca się kupić – zostaje na całe życie, przydatna praktycznie i teoretycznie. Warto zastosować na sobie metody zaprezentowane przez Maultsby’ego w Racjonalnej Terapii Zachowania.Elżbieta Rogalska 

Polecam również: 
Metoda 5 pytań zdrowego myślenia

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz