2 sierpnia 2015

Symbolizm dźwiękowy Elżbieta Rogalska

Symbolizm dźwiękowy
wkradł się do głowy i przelał na papier.
Wymawia słowo- płynie z wiatrem ku północy;
mija domy, głuchnie w uszach, brak mu manier.


Szuka więzi z osobą,
do której został wysłany.
Leci za dnia i leci nocą,
nie zważając na przeszkody.


Tworzy rymy, nadaje rytm,
nieustannie zaprząta myśli
i pytanie wlewa do uszu:


Czy odkrywanie jest przeznaczeniem poezji? autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz