8 sierpnia 2015

Patriotyzm - Prezydent Andrzej Duda i pedagogika Elżbieta Rogalska

Pan Andrzej Duda został prezydentem. Wypowiedział dużo pięknych słów, elokwencji mu nie brakuje, zamierza spełnić obietnice jeśli tylko pozostali ludzie u władzy nie będą mu przeszkadzać.  Co to ma do pedagogiki? Otóż Pan A. Duda nawoływał do patriotyzmu, do bycia dumnym ze swoich bohaterskich żołnierzy, którzy są gotowi poświęcić się dla ojczyzny.

Pedagogika ma dużo wspólnego z patriotyzmem. Patriotyzm to jedno z kluczowych kompetencji, które musi nabyć dziecko w ramach  kompetencji społecznych i obywatelskich. Ciekawe czy większy nacisk, w szkołach, będzie kładziony na poruszanie kwestii dobrego obywatela.

Prezydent A. Duda podkreślił, że priorytetem dla niego jest brak problemu głodu wśród dzieci, o zaprzestaniu wojny polsko-polskiej. Kiedyś słynne było motto wychowania obywatela, aby z nim było dobrze i jemu było dobrze – jeśli dobrze pamiętam w tym kontekście brzmiały słowa Stanisława Konarskiego  pijara (Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych) oby prezydent dotrzymał słowa i dążył do wyrównania szans dzieci miastowych i wiejskich, zwiększania jakości życia i zatrzymania jadu politycznego między polskimi partiami. 

Pewne jest, że możemy się cieszyć prezydentem, który umie mówić od serca, kulturalnie z elokwencją godną piastowanego przez niego urzędu.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz