17 sierpnia 2015

Juul - Twoje kompetentne dziecko - recenzja Elżbieta Rogalska


Jesper Jull europejski autorytet w dziedzinie wychowania napisał książkę pt. „Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?” Jet to lektura obalająca mity dawnego wychowania. Przez 260 kartek pedagog stara się odpowiedzieć na pytanie zawarte w podtytule książki: Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?
Po przeczytaniu tej publikacji, mogę powiedzieć: Dzieci potrzebują partnerskiej rozmowy, nie chodzi tu o pozwalanie dzieciom na wszystko, ale o uwzględnianie ich zdania w podejmowaniu ostatecznych decyzji, opartych na kompromisie.  Wówczas dzieci kształtują zdrowe poczucie własnej wartości  i wiary w siebie (jeśli chcesz widzieć różnice między tymi dwoma pojęciami, błędnie używanymi zamiennie, przeczytaj „Twoje kompetentne dziecko” Jespera Juula), zdrowe relacje rodzinne i rówieśnicze, zdrowe przekonania i postawy (bez grzecznych i wulgarnych zachowań – za to z zachowaniem wierności sobie).  W książce tej znaleźć można również informacje jak wzmacniać poczucie własnej wartości swoich dzieci, dlaczego powinniśmy zwiększać swoje poczucie własnej wartości wraz z kształtowaniem własnej wartości u dzieci ?
Książka ta to również drogowskaz kształtowania odpowiedzialności społecznej i osobistej u dziecka, stawiania odpowiednich granic pomiędzy różnymi osobami w naszym życiu, tak żeby obcych nie traktować jak bliskich, a bliskich jak obcych, a przyjaciół nie traktować jak rodzeństwo, a rodzeństwa jako przyjaciół itd.
Znajdziemy w niej również pojęcie integralności – poczucia siebie samego – którego rodzice nie powinni naruszać u swoich dzieci. Co to jest integralność w szerszym słowa znaczeniu oraz dlaczego owej integralności nie powinno się naruszać, oraz w jaki sposób jej nie naruszać, a mimo wszystko wychowywać i utrzymywać dobrą atmosferę w domu – dowiecie się podczas czytania „Twoje kompetentne dziecko” Jespera Juula. Jak prosić żeby być wysłuchanym i może nie natychmiast ale za jakiś czas, by naszą prośbę spełniono? To wszystko i wiele więcej znajdziecie w książce Jesper Juula „Twoje kompetentne dziecko”, do której wypożyczania lub kupowania zachęcam.
Publikacja jest opatrzona w 260 stron. W ramach rozdziałów odnajdziemy: wartości rodzinne, rodzina jako struktura władzy, definicje, demokratyczne interludium, społeczność jednostek o równej godności, dzieci współdziałają, podstawowy konflikt, współdziałanie, integralność, konflikt pomiędzy integralnością a współdziałaniem, poczucie własnej wartości a wiara w siebie, popatrz na mnie mamo! – potrzeba bycia dostrzeżonym, dostrzeganie i ocena, niewidzialne dzieci, przemoc to przemoc, poczucie własnej wartości, u dorosłych, odpowiedzialność i władza, najtrudniejszy pierwszy krok, odpowiedzialność i władza rodzicielska, odpowiedzialność osobista dziecka, język osobisty, odpowiedzialny, ale nie sam, odpowiedzialność a usługiwanie, odpowiedzialność społeczna u dziecka, odpowiedzialność praktyczna, władza rodzicielska, przerost odpowiedzialności u dziecka, granice, wyjście z roli, wyznaczanie granic, gdy wyznaczanie granic idzie w złą stronę, granice społeczne, nastolatek w rodzinie, za późno na wychowanie dzieci, poczucie straty u rodziców, wzajemne relacje rodziców, kto decyduje?, o krok od zwycięstwa, rodzicie, różnice, zarządzanie zespołowe, partnerstwo a rodzicielstwo, wzajemność oznacza szacunek. Dodatkowo w książce znajdziemy kilka czarno-białych obrazków.

Elżbieta Rogalska
Polecam wpisy kategorii Juul:
Dziecko posłuszne czy zdrowe psychicznie ?
Władza - siła - szacunek 

Polecam recenzje: 
Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej 
Prawda umierania i tajemnica śmierci


Racjonalna Terapia Zachowania, Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej
Kryzys Szkoły


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz