6 czerwca 2015

Dziecko posłuszne czy zdrowe psychicznie ? Elżbieta Rogalska

Dlatego niech każdy rodzic spyta siebie: czy chcę mieć dziecko posłuszne czy zdrowe psychicznie? Obu tych rzeczy nie można mieć naraz.
Jesper Juul- Kryzys szkoły.Drodzy rodzice nieważne co wybierzecie i tak spotkacie się z problemami i trudnościami na drodze wychowania. Dziecko posłuszne zawsze będzie miało momenty chęci wyrwania się z kajdan zniewolenia, chęć powiedzenia na głos tego co myśli, ucieczki od nadmiernego hamowania swoich uczuć i emocji; będzie chciało poczuć wolność – wolność duszy, zdobycia przestrzeni wolnej od granic jej odkrywania. Dziecko zdrowe psychicznie to dla rodzica wyzwanie bycia w gotowości do odpowiadania na pytania, toczenia sporów, dyskusji, traktowania dziecka jako równorzędnego partnera rozmowy. Rozmówcy, który ma własne zdanie – niekoniecznie takie jakie byśmy chcieli. 


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz