8 czerwca 2015

Z sensem rozczłonkowanie tematu pracy badawczej Elżbieta Rogalska

Rozczłonkowanie owego głównego pytania badawczego na maksymalną liczbę pytań szczegółowych, które wyczerpią zakres pytania głównego i nie będą się krzyżować treścią i zakresem znaczeń.
T. Pilch, T. Bauman Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.

Kiedy konstruujemy badania niezbędne jest ustalenie tematu. Temat musi być tak skonstruowany żeby móc dzięki niemu zrealizować zamierzone cele badawcze. Cele badawcze będą osiągane w wyniku badań na dany temat. Temat ten musi zostać rozbity na problemy: jeden problem główny i od trzech do pięciu problemów szczegółowych. Zabieg ten jest niezbędny jak mówi powyższy cytat. Jest czymś bez czego badania nie mogą się obejść. Po co badacz miałby robić badania, badając w nich ciągle to samo? Takie postawienie problemów mijałoby się z celem i sensem. Można powiedzieć, że byłoby tautologią lub pleonazmem.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz