18 kwietnia 2015

Śliwerski - Współczesne teorie i nurty wychowania - recenzja Elżbieta Rogalska


Z cyklu książki, które polecam, kolejna dawka pedagogiki przez duże P. Książka Bogusława Śliwerskiego to nie tylko zbiór współczesnych teorii i nurtów wychowania na całym świecie, ale również zbiór, ważnych dla pedagogiki , wydarzeń historycznych.

Współczesne teorie i nurty wychowania

 Profesor uświadczył nas ogromną dawką wiedzy, do której przyswojenia potrzeba jej już troszkę znać (jeszcze nie znam, ale mam nadzieje nadrobić, to też chwilami nie wiedziałam o co chodzi).   Autor precyzyjnie lawiruje między wydarzeniami historycznymi II wojny światowej czy powstania muru berlińskiego, między socjalizmem, a kapitalizmem.  Jednak mimo przytaczania wielu historycznych faktów politycznych, autor daje wolna rękę czytelnikowi w dokonaniu ich oceny. Nie brakuje również wzmianek międzykulturowych, czy antropologicznych, ogólnie rzecz biorąc kulturowych. Książka można powiedzieć zawiera w sobie najważniejsze, w ciągu ostatnich 20 lat, zmagania pedagogiki porównawczej. Już na początku publikacji Bogusław Śliwerski podkreśla istotę badań porównawczych z zakresu teorii wychowania. Przy każdym z omawianych nurtów profesor zamieszcza informacje o jednym lub kilku autorach, którzy mieli ogromny wpływ na daną teorię.
Profesor Bogusław Śliwerski omawia takie nurty i teorie wychowania:
- Pedagogika filozoficzna — normatywna
- Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna
- Pedagogia społeczno-personalistyczna
- Pedagogika serca
- Duchowa pedagogia miłości
- Pedagogika niedyrektywna
- Pedagogia nieautorytarna
- Pedagogika Gestalt
- Pedagogia wychowania integralnego
- Pedagogika antyautorytama
- Pedagogika radykalnego humanizmu
- Krytyczna nauka o wychowaniu
- Pedagogika emancypacyjna
- Pedagogika międzykulturowa
- Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości
- Pedagogika analityczno-krytyczna
- Antypedagogika — postpedagogika
- Pedagogika [w] ponowoczesności
Bardzo istotną kwestią tej publikacji jest dokonanie krytyki prawie każdej z opisywanych teorii. Autor jeśli nie sam dokonuje krytycznej analizy zawartych w danym nurcie treści, to przytacza te krytyczne uwagi, które przedstawiają przeciwnicy danej teorii.
                Zabierając się za tą publikację trzeba być świadomym, że nie jest to łatwa książka, żeby ją zrozumieć trzeba poświęcić troszkę czasu na dokształcenie się w zakresie historii. Słowa używane przez autora są bardzo wyszukane – myślę, ze to dobrze, wszak każdy z nas (ludzi którzy lubią książki pedagogiczne) lubi poznawać nowe słowa. Publikacja jest napisana w pięknym języku polskim, w której nie ma żadnego błędu, która porusza tak ważne zagadnienia dla polskiej pedagogiki, która otwiera nowe drzwi do myślenia nad tym: Jak wychowywać? Pozycja obowiązkowa dla każdego studenta/ntki pedagogiki. Rodzice też mogą przeczytać, bo na pewno zaczerpną z niej wiele inspiracji, a przy okazji unikną nieodpowiednich metod. Każda z wymienionych przez profesora Bogusława Śliwerskiego teorii, niesie ze sobą pozytywne cechy, jak i te negatywne – kluczem jest wyciągnięcie tych pozytywnych, oraz umiejętne zastosowanie ich w praktyce. Jeszcze raz POLECAM.
P.S. Przeczytana, ale nie odłożona, bo muszę wynotować najważniejsze informacje – co sugeruje zrobić każdemu, kto ją przeczyta.

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz