18 kwietnia 2015

Samobójstwa w kontekście edukacji

Spustoszenie emocjonalne aż bije po oczach w statystykach policyjnych.  Inteligencja emocjonalna nie jest kształtowana należycie w ramach edukacji społecznej, bo przecież w owej trzeba dzieci nauczyć wielu innych rzeczy, jak chociażby umiejętność ładnego wysławiania się, co nieszczególnie odzwierciedla środowisko gimnazjalne.  Smutne jest również to, że zwiększa się liczba młodzieży w statystykach przedwczesnych zgonów  - wymierzonych samoistnie.
Przyjrzyjmy się omawianym statystykom: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa  - pierwsza tabela ukazuje nam ogromny wzrost samobójstw w Polsce na przestrzeni lat, o niecałe 2000 osób więcej pożegnaliśmy z tego świata niż rok temu, od 1991 roku jest to najwyższy wynik samobójstw w Polsce. Statystyki mówią, że z 6097 samobójstw aż 5.193 popełnili mężczyźni, a 903 kobiety. Wniosek kobiety lepiej radzą sobie emocjonalnie, są silniejsze psychicznie – może to wynik kultury, w której matki częściej rozmawiają z córkami, przekazując im inteligencje emocjonalną, a ojcowie nie wiedzą jak rozmawiać z synami, bądź nie mają czasu – wszak w Polsce zarobki są marne. Straszne jest to, że za sprawą takiej a  nie innej polityki żegnamy z tego świata sfrustrowanych ludzi.
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/100065,Samobojstwa-2013.html – widzimy dalej, że najczęstszą przyczyną są nieporozumienia rodzinne 999 przypadków, dalej choroba psychiczna 797 i choroba przewlekła 570. Jest to swoisty alarm dla pedagogiki społecznej i pedagogiki w ogóle – może czas na zainteresowanie się tematyką samobójstw, kształcenie przyszłych pedagogów w rozpoznawaniu oznak presuicydalnych i wzmożenie kształtowania poczucia własnej wartości oraz inteligencji emocjonalnej?
Dalej widzimy , że już od 10 roku życia (41 osób) społeczeństwo ma problem z emocjami, czyli około 4 klasy, kiedy wychodzą spod skrzydeł wychowawców klas 1-3 i przedszkoli nie są wystarczająco uodpornione na radzenie sobie z emocjami, ciekawe jak ta statystyka będzie wyglądać za rok, zważywszy na fakt przymusu szkolnego dzieci 5 i 6 letnich. Dalej 15-18 a więc nasza młodzież 418 samobójstw. Łącznie niecałe 500 dzieci popełniło samobójstwo – zatrważająca liczba, która mówi wiele o potrzebie zainteresowania się tematyką samobójstw przez pedagogów. Dalej 654 młodych dorosłych w wieku 20-24 lat popełniło samobójstwo. Łącznie ponad 1100 przyszłości (bo przyszłość leży w rękach młodego pokolenia) odebrało sobie życie.
Statystyki same mówią za siebie istnieje potrzeba przeciwdziałania samobójstwom już w szkołach podstawowych. Wszak życie ludzkie jest najważniejsze, pedagogika ogólna w swoim zarysie powinna zajmować się ujmowaniem życia ludzkiego jako wartości samej w sobie, wychowania do zachowania tego życia wysoko jakościowego. Konflikty rodzinne jako główna przyczyna samobójstw również sugeruje potrzebę zajmowania się emocjami  przez pedagogikę społeczną. Czemu o tym wspominam? Ponieważ na studiach pedagogicznych każdy kierunek przechodzi przez pedagogikę społeczną (na Uniwersytecie Szczecińskim) więc warto pomyśleć nad warsztatami inteligencji emocjonalnej, przecież im wyższa inteligencja emocjonalna wychowawcy, z którego wzór czerpią uczniowie, tym wyższa inteligencja emocjonalna jego podopiecznych. Inwestycja potrzebna i godna zainwestowania. A może warto wprowadzić w ramach przedmiotów tanatopedagogikę – edukacje tanatologiczną, która uczyła by radzenia sobie ze stratą, a więc również inteligencji emocjonalnej, budowała by refleksję nad samoświadomością rozumienia pojęć związanych z cierpieniem i życiem.

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz