18 kwietnia 2015

Zawiła - Religia i śmierć. Trajektoria umierania i jej religijne elementy na przykładzie środowisk hospicyjnych w Polsce - recenzja


Całe spektrum rozważań nad tematem śmierci i umierania, w kontekście trzech perspektyw : umierającego, bliskiego i personelu, na podstawie badań w hospicjum. Liczne daty, przytoczenia uznanych twórców danych koncepcji.  Analiza hospicjum pod kątem medykalizacji  według koncepcji Michela Foucaulta, oraz rozważania nad religijnym akcentem śmierci. Rozpatrzenie śmierci również pod kątem antropologicznym i masa innych ciekawych ujęć – zawiera w sobie prezentowana pozycja.

 Rozdział I
Śmierć i umieranie w literaturze przedmiotu
    Medyczna definicja śmierci i jej ewolucja
    Śmierć somatyczna - śmierć komórkowa
    Śmierć a umieranie
    Śmierć w perspektywie antropotanatologii
    Rozumienie śmierci w naukach społecznych
        Śmierć i umieranie w psychologii
        Socjologiczne ujęcie kwestii śmierci i umierania

Rozdział II
Śmierć i umieranie w przestrzeni społecznej
    Spór o obecność śmierci
        Śmierć oswojona - śmierć odwrócona
        Śmierć współczesna
        Śmierć bezpośrednia - śmierć zapośredniczona
    Śmierć  i umieranie w mediach
        Śmierć w telewizji
        Śmierć realna - śmierć medialna
    Instytucjonalizacja śmierci i umierania
        Szpital jako miejsce umierania
        Umieranie w hospicjum

Rozdział III
Współczesne procesy przeian religijnych a śmierć i umieranie
    Sekularyzacja śmierci i umierania
        Źródła i rozumienie sekularyzacji
        Sekularyzacja - desekularyzacja rytuałów śmierci i umierania
        Medykalizacja - demedykalizacja śmierci i umierania
    Procesu prywatyzacji, deprywatyzacji religii - wierzenia i rytuały eschatologiczne, moralność

Rozdział IV
Przedmiot, konstrukcja i metoda badań
    Problem, pytania badawcze i badana grupa
    Konstrukcja narzędzia badawczego
    Użycie materiałów wizualnych w wywiadzie
    Metoda badań oraz analizy materiału empirycznego

Rozdział V
KOncepcje dobrej śmierci i umierania w środowisku hospicyjnym
    Śmierć i umieranie
        Śmierć jako zagadka
        Śmierć jako przejście
        Śmierć jako wola boska
        Egzystencja pośmiertna
        Śmierć jako strata
    Rodzina i bliscy
        Wsparcie psychiczne
        Kontakt fizyczny
        Towarzyszenie
        Pomoc finansowa
    Medycyna
        Presonel
        Pacjent
    Religia
        Modlitwa
        Pogrzeb
        Inne rytuały
        Bóg
        Wiara
        Wierny
        Kosciół
        Ksiądz
        Akcesoria religijne
        Biblia jako szczególne akcesorium
    Ideał dobrej śmierci i umierania
  

Rozdział VI
Trajektoria umierania - dynamiczne ujęcie umierania
    Trajektoria - rozumienie i zastosowanie pojęcia w badaniach socjologicznych
    Trajektoria umierania 0 zastosowanie terminu w analizie materiału empirycznego
        Trajektoria umierania - cechy
        Trajektoria umierania - przebieg

Rozdział VII
Proces radzenia sobie z umieraniem
    Koncepcja radzenia sobie - definicje i badania
    Proces radzenia sobie z umieraniem
        Medycyna w procesie radzenia sobie z umieraniem
        Religia w procesie radzenia sobie z umieraniem
        Rodzina w procesie radzenia sobie z umieraniem
        Przebieg procesu radzenia sobie z umieraniem

Rozdział VIII
Śmierć i umieranie w trzech perspektywach: umierającego, rodziny i personelu hospicjum
    Perspektywy śmierci i umierania
        Śmierć w perspektywie osoby pierwszej - tajemnica śmierci własnej
        Rola umierającego
            Samotność umierania      
        Śmierć i umieranie w perspektywie osoby drugiej - strata
        Śmierć i umieranie w perspektywie personelu - medykalizacja
        Stygmatyzacja umierających
    Obszary przenikania się perspektyw śmierci i umierania
        Przenikanie się ról pacjenta, opiekuna i personelu
        Wzajemna troska

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz