9 czerwca 2015

Ukryty program nauczania i stan flow Elżbieta RogalskaBadania nad nauczycielskimi programami ukrytymi dostarczają dowodów, że uczniowie wiele informacji odczytują z postawy, jaką nauczyciel prezentuje w stosunku do wiedzy, do uczniów i do siebie samego.


Justyna Nowotniak Ukryty program szkolnej rzeczywistości.
To jaką postawę prezentuje nauczyciel ma wpływ na stosunek ucznia do przedmiotu. Kiedy ktoś barwnie opowiada aż chce się słuchać, chce się rozwijać, samodoskonalić i samo-kształcić. Jeśli nauczyciel daje wyzwania i mieszankę wzmocnienia pozytywnego i negatywnego aż chce się uczyć, chce się pisać, chce się walczyć, chce się poszerzać horyzonty i samoświadomość. Stan flow , czyli stan, w którym mówisz z pasją, energią i pozytywnym nastawieniem – jest potrzebny właśnie w edukacji. Dzieci widząc zapał nauczyciela, same biorą się do pracy.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz