18 grudnia 2016

Poezja Rozpryskaj swój sarkazm Elżbieta RogalskaPoezja Rozpryskaj swój sarkazm Elżbieta Rogalska


Rozpryska się światło podtrzymywanej więzi;
Plątają się iskry wspólnej zażyłości wraz z otępieniem;
Pragnienie, pragnienie.

Nieodpartym wrażeniem ironii zarządzasz;
Idziesz korytarzem lęku poplątanych frazesów;
Dokąd zmierzasz?

Zmierzanie – do czego ta droga prowadzi?
Splątać mocniej więzi, rozplątać

sarkazmy

- ścieżka, po której miłość kroczy.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz