16 września 2016

Dziecko to osoba, która potrzebuje innych ludzi Elżbieta RogalskaDziecko to osoba, która  potrzebuje innych ludzi

Człowiek to istota społeczna od urodzenia. Kiedy człowiek się rodzi widzi po raz pierwszy swoją mamę i od razu wie, że to jest jego obiekt self. Pierwsze co pielęgniarka robi, to oddaje dziecko w ręce mamy, tak żeby poczuło jej ciepło. To właśnie pierwszy znak, że dziecko jest istotą społeczną i potrzebuje bliskości innych ludzi. Dzięki zabawie, nie tylko uczy się do czego służą różne przedmioty, jak nimi manipulować, ale również uczy się zachowania społecznego, zgodnego z panującymi normami. 

Rola żłobka i przedszkola w procesie kształtowania rozwoju społecznego dziecka

Jak ogromną rolę spełniają, w życiu dziecka żłobki i przedszkola, opowie najlepiej Elizabeth Hurlock – specjalistka od lat zajmująca się rozwojem dziecka: Żłobki i przedszkola pozwalają dziecku na spotkanie innych dzieci, „Dzięki temu są one lepiej przygotowane do aktywnego uczestniczenia w życiu grupy aniżeli dzieci, których aktywność społeczna ograniczała się głównie do członków rodziny lub do dzieci z najbliższego sąsiedztwa.” (Hurlock 1985: 456)  Dziecko już wówczas nabywa kompetencje społeczne. Żłobki i przedszkola pomagają mu w lepszym rozumieniu innych ludzi. Dziecko zbiera doświadczenia w kontakcie z rówieśnikami i ma dzięki temu pewien zasób wiedzy jak inne dzieci reagują, gdy wykonuje daną czynność. W żłobku, dziecko może się nauczyć, że kiedy płacze, inne dzieci również zaczynają płakać. Podpowiada to mu, że łzy to poważny i działający element manipulacji otoczeniem. Chociaż nie ma jeszcze takiego zasobu słownictwa to doskonale potrafi to doświadczenie wykorzystać. Jest to pierwszy stopień formułowania się u dziecka jego własnej tożsamości. Tożsamość to wiedza na temat tego kim jesteśmy i co potrafimy oraz jak te umiejętności, i tą wiedzę można wykorzystać w odpowiednich sytuacjach. Wszystkie rozwojowe aspekty człowieka powinny iść w parze, dlatego rozwój społeczny jest jednym z ważniejszych elementów, napędzających inne procesy mózgowe człowieka.

Krótkie podsumowanie

Podsumowując człowiek to istota społeczna. Procesy rozwoju społecznego korelują z innymi procesami zachodzącymi w mózgu człowieka. Dziecko już w żłobku i przedszkolu uczy się adekwatnych zachowań. Zaczyna kształtować swoją tożsamość poprzez odkrywanie tego kim jest, jak działa, co może robić, co umie i w jaki sposób to wykorzystuje. Rodzą się pierwsze oznaki manipulowania innymi, chociaż póki co mniej lub bardziej świadome. Dziecko uczy się zdobywania tego co chce, za pomocą narzędzi, które odkryło.

Bibliografia:
Hurlock, E.B. Rozwój dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985. 


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz