22 lipca 2015

Relacje rodziców z dziećmi, prawno - historyczne/the relationship of parents with children, legal and historical @Elżbieta Rogalska

Prawo i historia, przeczytane wersy, dzieci i rodzice w świecie
duchowej nędzy. Prawnie witam ustawy z roku 
dwa - tysiące - dwunastego, świat nie zginął.
Perspektywa rodziny - z tła historycznego to ciągle
model patriarchalny, dominujący ojciec,
z biegiem lat pełniej - władcza rola matki,
jednak z batem u rąk męża. 

Dziecko
współczesnej kultury (nie tylko) to zabezpieczenie,
inwestycja na przyszłość. Dobrowolne i wzajemne
służenie, gdzieś zniknęło, zgubiło zarysy szacunku i zrozumienia.

Status Wiślicki, Deklaracja Genewska,
wreszcie Egaltyna Jebb - to historia narodzin
- żywej kultury na rzecz dziecka. Przyczynowy
proces rozwoju zjawisk społecznych, wyjątkowość relacji
dziecko-rodzice, dwupodmiotowej indywidualizacji. 
autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz