10 maja 2015

Tanatopedagogika - Trudno o miłość Elżbieta Rogalska


Tanatopedagogika to nie tylko prowadzenie dziecka przez życie u jego schyłku, zdobywanie nowych doświadczeń; wspieranie w trudnych chwilach jego rodziny, rodzeństwa, bliskich; opieka nad umierającym (choćby pomoc w podstawowych czynnościach codziennych), to nie tylko towarzyszenie (w obecności, przyjacielskiej rozmowie); istotą tanatopedagogiki jest również pojęcie miłości. Czym jest - czy da się ją zdefiniować? Czy ja jestem miłościwy wobec innych (często obcych ludzi, np. umierających)? Jak być miłościwym wobec obcych ludzi, którzy gorączkują wydzielając specyficzny zapach zbliżającego się końca, często narażając się na obelgi z ich strony? To pytanie o to czy potrafię kochać siebie? Psycholodzy dowiedli, że miłowanie samego siebie to początek dawania miłości innym - chcesz kochać - zacznij od siebie. Opada zasłona przylegającej do oczu mgły, gdy dostrzegasz w sobie pozytywne cechy, szanujesz swoje ciało,które nie jest już tylko nośnikiem duszy, ale częścią ciebie; gdy dostrzegasz pozytywne cechy u innych osób. To umiejętność wypowiadania tego co czujesz, bez obawy, strachu, lęku - co powiedzą/pomyślą inni. Trudne jest nawet uśmiechanie się do obcych ludzi na ulicy, można zacząć od uśmiechania się do siebie - co też nie jest proste. Są różnego typu organizacje zajmujące się opieką nad chorymi/ umierającymi w różnych częściach świata. Człowiek wypełniający taka misję styka się nie tylko z problemem okazywania miłości ale również poczuciem własnej obcości i obcości innych (choćby odmienności językowej, wizerunku, obyczajowości). Tanatopedagogika to miłość wobec człowieka, jego cierpienia i śmierci. 

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz