23 maja 2015

Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze – McGinnis Elżbieta RogalskaNajważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się podczas mojego długiego życia, jest to, że drugi człowiek staje się godnym zaufania, kiedy mu się ufa. Na pewno taki nie będzie, jeśli inni mu nie zaufają i będą to okazywać.

Henry L. Stimson

Pierwsza zasada Alana Loya McGinnisa brzmi: Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co najlepsze.  Jest to tak zwane dawanie kredytu zaufania, wiara w dobre intencje drugiej osoby, oczekiwanie pozytywnych rezultatów. Łatwiej jest osiągnąć cel wiedząc, że ktoś w ciebie wierzy, w panującej dobrej atmosferze, z pozytywnym nastawieniem. Kiedy patrzysz komuś na ręce – wzbudzasz strach, druga osoba czuje, że jej nie ufasz, czuje się intruzem, a nie partnerem. Brak zaufania sieje nieufność, podburza przeciwko sobie.  Zanim kogoś oskarżysz, spytaj jaka jest jego wizja zaistniałej sytuacji, może się okazać, że pozory mylą, a to co zobaczyliśmy z naszej perspektywy, jest zupełnie inne z perspektywy drugiej osoby. Jednak kiedy ktoś naruszy nasze zaufanie, brak zaufania jest adekwatny – wiara w czyste intencje nie może przerodzić się w naiwność.  


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz