29 lutego 2016

Nowa poezja polska 1989-1999 K. Maliszewski Elżbieta RogalskaKarol Maliszewski prezentuje rozważania na temat "BruLionowców"ich wersji post i kreśli wizję poety XXI wieku. Rozważania przybliżają czytelnikowi charakterystyczne cechy danego okresu i jej autorów. 

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz