3 września 2017

Stwórz świat z tęsknot Elżbieta Rogalska 2017


Stwórz świat z tęsknot


Miłośnicy poezji pewnie nieraz zastanawiali się: „Jak to jest, że poeci piszą swoje wiersze?” Muszę przyznać, że to interesujące pytanie. Odpowiada na nie Urszula Chęcińska w jednym ze swoich licznych artykułów:

„Z tęsknoty za dawnym światem rodzą się kolejne wiersze i poematy Szymborskiej i Kulmowej.”

Urszula Chęcińska, „Pochwała starości, czyli o małych dziewczynkach w poezji Wisławy Szymborskiej i Joanny Kulmowej (prolegomena)”.
Potocznie sądzi się, że artyści tworzą pod wpływem upojenia alkoholowego, tudzież innych używek. Zwłaszcza w przypadku poetów płci męskiej. Nie wiem jak tworzą inni poeci. Oprócz tego co napisała U. Chęcińska o Joannie Kulmowej i Wisławie Szymborskiej. Wiem natomiast jak ja tworzę. Tworzę z tęsknoty ale raczej nie do tego co było (chyba jestem jeszcze za młoda) ale raczej z tęsknoty za czymś bo mogłoby być lub jest. 

Tęsknota sprawia, że tworzymy. Chcemy żeby się coś spełniło albo chcemy żeby się coś zmieniło, trwało nadal, było lepsze. Tęsknota jest więc predyktorem do stwarzania przyszłości. Snucia innowacji do ulepszenia życia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz