29 kwietnia 2017

Jak pisać prace naukowe? Warsztat cz. 1 Elżbieta Rogalska 2017

Jak pisać prace naukowe? Warsztat cz. 1Odbieram wiadomości od jednego czasopisma, że niektóre artykuły nie spełniają wymogu naukowości, tymczasem od jakiegoś czasu piszę je w oparciu o schemat zaczerpnięty z NAUKOWEJ książki: Oliver Paul "Jak pisać prace uniwersyteckie". Schemat jest następujący: 

- Wstęp: charakterystyka problemu badawczego będącego przedmiotem badania naukowego; powstanie problemu lub powody zainteresowania nim badacza; krótkie omówienie wcześniejszych badań związanych z danym problemem; proponowana lokalizacja prowadzenia badań; opis zawartości zbioru danych; znaczenie projektu badawczego w szerszym kontekście; możliwe zastosowania badania naukowego.
- Cele: realistyczne założenia badań; sformułowane jasno i zwięźle; oczywiste tak żeby można było łatwo ocenić, czy zostały osiągnięte.
- Przegląd badań w danej dziedzinie: jakie książki, badania omawiają podobny problem.
- Proponowane metody zbierania danych: Metodologia: metody badawcze, typ badań etc.
- Analiza danych: co niesie ze sobą przeprowadzone badanie.
- Prezentacja danych: zamieszczone fotografie, opis etc.
- Bibliografia: kogo cytuję.

Mało tego, że jest to schemat z książki znakomitego naukowca, jest również zbieżny z tezami zawartymi w Warsztacie młodego badacza, który napisał już kilkanaście artykułów do punktowanych czasopism zagranicznych, więc coś w tym musi być: 

"Co zrobiłem i osiągnąłem?
Abstrakt
Co jest problemem badawczym, jaka jest rama interpretacyjna? Wprowadzenie
Jak rozwiązałem problem, jakie dane analizowałem? Materiały i metody
Co jest wynikiem moich analiz? Rezultaty
Co to w ogóle znaczy, jak moje badania mają się do wcześniejszych wyników? Dyskusja
Kto mi pomógł i sfinansował badania? Acknowledgments
Do kogo nawiązuję, kogo cytuję? Bibliografia
"

Właśnie co zrobić z tym fantem? Nie wiem, nadal szukam odpowiedzi :) Jeżeli masz jeszcze jakieś materiały naukowe o naukowości artykułów podziel się :)

Elżbieta Rogalska
Technik Informatyk, Broker informacji, copywriter, content marketer, studentka pedagogiki 2 stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz