1 kwietnia 2017

Gilles Deleuze "Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz" 2017 Elżbieta Rogalska


Gilles Deleuze "Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz"


Długo oczekiwałam momentu kiedy jasnym stanie się dla mnie o co chodzi Deleuze? Oczekiwanie zakończyłam dzisiaj rano, kiedy to przeczytałam ostatnią stronę "Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz".

Deleuze bez wątpienia jest filozofem trudnym w odbiorze. Chociaż filozofia bywa trudniejsza, to jednak można mieć problem z odczytaniem. Pomocny jest oczywiście google. Deleuze rozbraja wroga na części pierwsze. Polemizuje z jego twierdzeniami za pomocą przeciwstawiania transcendencji - immanencji. Głównym celem autora jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie: co to znaczy myśleć? - w tym przypadku według Kanta.

Tak zakończyła się moja podróż po filozofii Deleuze. Może kiedyś sięgnę po kolejną jego książkę. Tymczasem poznam innego autora. Kogo? Dowiecie się później.

Autor Elżbieta Rogalska
Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.

Zajmuje się tematyką:  Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Justyną Nowotniak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz