7 listopada 2015

"Puste noce" i organy - film, Głogowski, Broda Elżbieta Rogalska


"Puste noce" to film dokumentalny Pawła Głogowskiego, Autor i pomysłodawca: Witold Broda (muzyk, badacz tradycyjnej kultury muzycznej). Jest oczywiście dostępny na youtube: Opowiada o obrzędzie wspierania żałobników podczas pierwszych dni po śmierci domownika. Obrzęd ten był praktykowany przede wszystkim w małych społecznościach, szczególnie na wsi. Kiedy umiera mieszkaniec domu,  zasłania się lustro żeby nie odbiło się ciało, a dusza zmarłego obrała właściwą drogę - uczestniczyłam w części tego obrzędu i może odbiegał nieco od tradycyjnej wersji, to jednak był pewnym systemem wejścia w żałobę, tak by móc się z niej wyzwolić. Film ten opowiada właśnie o wejściu w żałobę, wyzwoleniu emocji, uczuć - pomagających w uporaniu się ze stratą. Profesor Nowicka-Jeżowa opowiada ciekawostki związane z obrzędem pogrzebowym, np. Pieśni czasu śmierci, czy podręczniki dobrego umierania. Natomiast pierwsza część filmu to przede wszystkim przedstawienie licznych pieśni religijnych. Puste noce to również chęć wyzwolenia duszy zmarłego, dlatego stosowano liczne dzwonki i okadzanie dymem. Zachęcam do zapoznania się z tą tradycją. 


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz