11 listopada 2016

Umiejętności technokratyczne w ewaluacji Elżbieta Rogalska


Umiejętności technokratyczne w ewaluacji

Postęp techniczny

w dwudziestym pierwszym wieku zobligował edukację do wykorzystania sprzętu technicznego. Społeczeństwo wiedzy – współczesne społeczeństwo – nie wyobraża sobie postępu cywilizacji bez wykorzystania dotychczas wynalezionych przez technikę urządzeń. Chociaż wiedza z zakresu technologii czy informatyki jest bardzo istotna i wielce znacząca, to jednak nie może się równać z wartością człowieka i jego cech charakteru. Procedury badawcze w edukacji, a w szczególności ewaluacji, są uzależnione właśnie od postępu technologicznego i umiejętności jego wykorzystania w pracy badawczej.

Komunikowanie wyników ewaluacji z pomocą zaawansowanej technologii

jest jednym z procesów wspomagania pracy badacza i urozmaicania jego wyników. Warto przy tym wspomnieć pomysł Justyny Nowotniak z Uniwersytetu Szczecińskiego, która posługuje się aparatem fotograficznym w ramach ewaluacji, a proces ten nazwała fotoewaluacją[1].  Komputer jako narzędzie techniczne jest jednym z tego typu urządzeń, które umożliwiają i niejako ułatwiają badaczowi proces zbierania czy przetwarzania wyników. Przy badaniach ilościowych to chociażby umiejętne wykorzystanie programu excel w celu zrobienia odpowiedniej statystyki. Badania jakościowe trudno sobie wyobrazić bez wykorzystania urządzeń technicznych, w postaci chociażby nagrywania wywiadu, dokonywania transkrypcji tego wywiadu. Zawsze końcowym wynikiem badań jest ich ewaluacja, a więc przedstawienie wyników i rozwiązań za nimi idących. Tutaj również technika informatyczna przychodzi z pomocą. Współcześnie trudno sobie wyobrazić prezentację wyników bez wykorzystania prezentacji powerpoint czy prezi. Umiejętności techniczne w ewaluacji są więc niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzania badań i prezentowania ich wyników.




[1] J. Nowotniak, Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012,s. 239.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz