20 grudnia 2015

Poetyka - Arystoteles Elżbieta Rogalska


Wielość ciekawych sformułowań i myśli; oraz fakt pionierstwa Arystotelesa w ujęciu poetyki, sugeruje iż jest to arcydzieło i taką też ocenę wystawiam. Krótkie dzieło, ale pełne na ówczesne czasy, nowości i świeżego spojrzenia. Dzisiaj może nie zachwycać, ale kontekst historyczny, przy czytaniu dobrze jest ujmować. Trochę filozofii, trochę literaturoznawstwa i gatunków literackich. Charakterystycznym jest brak odniesienia do liryki. Arystoteles szczególnie mocny nacisk kładzie na tragedię. Wznosi wzmiankę o epopei. Dla pedagogiki przydatne w odniesieniu np. do podstaw wiedzy o języku polskim.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz