Urszula Chęcińska


Twórczością Joanny Kulmowej zajmuje się dr hab. Prof. US Urszula Chęcińska, autorka monografii pt. Poetka i paidia. O muzie dziecięcej Joanny Kulmowej[1], organizatorka konferencji naukowych i spotkań z poetką.
Joannie Kulmowej dedykowany został tom pt. Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci[2], wydany pod red. U. Chęcińskiej przez Książnicę Szczecińską w 1994 roku. Tom jest zapisem pierwszej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 65. rocznicy urodzin Joanny Kulmowej. Urszula Chęcińska jest autorką Bibliografii i Ikonobibliografii twórczości Joanny Kulmowej[3] wydanej w 2012 roku, redaktorem tomów Joanna Kulmowa wobec świata literatury[4] i Joanna Kulmowa doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego[5]. Z inicjatywy U. Chęcińskiej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego powstała Sala Strumiańska. W 2012 roku z okazji Światowego Dnia Książki odbyła się tutaj promocja  Upalnej bajki Joanny Kulmowej. Inicjatorką bibliofilskiego wydania i autorką posłowia pt. Rosarium Joanny Kulmowej była Urszula Chęcińska, redaktor serii Biblioteka Szczecina Humanistycznego. Pierwszy tom pt. Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann-Joanna Kulmowa 1966-2009 [6]w przekładzie Marka Zybury, w opracowaniu i z przedmową Urszuli Chęcińskiej i Marka Zybury został nagrodzony w 2016 roku na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie .
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymało za tę książkę Nagrodę Główną „Gaudeamus 2016” i wyróżnienie na XX Poznańskich Dniach  Książki nie tylko Naukowej. W 2017 roku w serii Biblioteka Szczecina Humanistycznego ukazały się jeszcze trzy tomy: Joanny Kulmowej Psalmy responsoryjne[7], Jana Kulmy Rzecz o etyce czyli jak można poznać prawdziwą etykę przy pomocy prawd zespolonych[8] i Urszuli Chęcińskiej Teatr Joanny i Jana Kulmówj[9]. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Pedagogiki działa Gabinet Joanny Kulmowej. Powstał  on najpierw w Instytucie Filologii Polskiej w 1996 jako miejsce spotkań młodzieży akademickiej, której bliska stała się idea Szczecina Humanistycznego. Inspiracją cyklu wykładów otwartych  pt. Szczecin Humanistyczny, organizowanych przez  U. Chęcińską od 2008 roku na Wydziale Humanistycznym, były wykłady w Strumianach prowadzone w latach stanu wojennego przez Joannę i Jana Kulmów.

[1] U. Chęcińska, Poetka i paidia. O muzie dziecięcej Joanny Kulmowej, Szczecin 2006, s. 446. (dodruk 2007)
[2] Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, pod red. U. Chęcińskiej, Szczecin 1994, s. 287.
[3] Bibliografia i Ikonobibliografia twórczości Joanny Kulmowej, oprac. i wstęp U. Chęcińska, Szczecin 2012, s. 78.
[4] Joanna Kulmowa wobec świata literatury, pod red. U. Chęcińskiej, Szczecin 1998, s. 117.
[5] Joanna Kulmowa doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. U. Chęcińskiej,  Szczecin 2012, s. 78.
[6] Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann-Joanna Kulmowa. Listy 1966-2009, przekł. M. Zybura, oprac. U. Chęcińska i M. Zybura, Biblioteka Szczecina Humanistycznego, Szczecin 2016, s. 353.
[7] J. Kulmowa, Psalmy responsoryjne, Biblioteka Szczecina Humanistycznego, Szczecin 2017, s. 60.
[8] J. Kulma, Rzecz o etyce czyli jak można poznać prawdziwą etykę przy pomocy prawd zespolonych, Biblioteka Szczecina Humanistycznego, Szczecin 2017, s. 108.
[9] U. Chęcińska, Teatr Joanny i Jana Kulmów. Obsada, Biblioteka Szczecina Humanistycznego, Szczecin 2017, s. 8.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz