10 października 2016

Wielowymiarowość ciała człowieka od podświadomości, przez integrację ról, po ontologię Elżbieta RogalskaWielowymiarowość ciała człowieka od podświadomości, przez integrację ról, po ontologię
   
Opis artykułu: Artykuł przedstawia wymiary ciała. Autorka skupia się na ontologicznym i psychologicznym ujęciu ciała. Ciało jest w jej ujęciu nie tylko wizerunkiem człowieka, ale również przyczyną mechanizmów obronnych, czy odzwierciedleniem stanów wewnętrznych człowieka. 

 Ciało człowieka pełni wiele funkcji i ról w życiu człowieka. Jest nośnikiem ducha, odzwierciedleniem myśli, odzwierciedleniem żywienia, odzwierciedleniem dbania o kondycję fizyczną, jest nosicielem sygnałów niewerbalnych, budową wizerunku, odzwierciedleniem przejmowania się opinią innych, dbania o siebie, prezentuje zamożność, styl życia, zdrowie, sprzyja bądź neguje relacje społeczne, jest mową wobec innych o naszej tożsamości. Ciało człowieka ma wiele wymiarów, niektóre z nich już wymieniłam wyżej, poniżej przedstawię wymiar podświadomości ciała, integracji ról ciała, psychologii ciała oraz jego aspektu duchowego. 

Wymiar psychologiczny ciała - mechanizm obronny

Człowiek i jego ciało mają silne oddziaływanie na siebie, koniec końców ciało jest nośnikiem człowieka – pojmowanego ontologicznie. Rzeczywistość odbiera niekiedy człowiekowi jego wizję, jaką miał. Często jest to wynik zetknięcia się z niewłaściwymi osobami, zdobycia doświadczenia od osób nastawionych negatywnie, kończy się niekiedy tragicznie, jak morderstwo siedemnastoletniej Agaty z tego roku (2016)[1] czy dwunastoletniej dziewczynki[2]. Niekiedy zło przybiera postać dobra. Wówczas rodzą się problemy psychiczne i powstają mechanizmy obronne. Jednym z mechanizmów obronnych jest fantazjowanie, Mateusz Grzesiak relacjonuje je tak:

„tak powstają fantazje. W nich jesteś superatrakcyjny, a dzieje się tak dlatego, że w rzeczywistości uważasz siebie za osobę nieatrakcyjną. Ten mechanizm jest bardzo niebezpieczny – bo wraz z fantazją pozytywną (jestem atrakcyjny) powstaje jej negatywny cień – czyli niejako umacnia się w Tobie przekonanie o swojej nieatrakcyjności. Im mocniej w wirtualnym świecie fantazji postrzegasz siebie jako osobę superatrakcyjną, tym bardziej będziesz zawiedziony brakiem atrakcyjności w rzeczywistości.”[3]

Fantazjowanie to mechanizm obronny powstały na skutek zetknięcia się z negatywem w różnego rodzaju postaci, na temat swojego wizerunku. Psychika człowieka broni się za pomocą podświadomej wizji siebie, jako dużo bardziej atrakcyjnego niż w rzeczywistości. Tak zaczyna się błędne koło, które nie służy niczemu. Ciało jest więc aspektem psychicznym, które służy za przedmiot nękania. Ciało w aspekcie psychicznym jest powodem dla którego tworzy się obronną barierę, która może spowodować jeszcze większe problemy w odbiorze własnego ciała niż słowa. Powodują ból i cierpienie, które mogą przyczynić się do samobójstwa lub morderstwa. 

Ciało i kompleksy

Wymiar psychologiczny to też różnego rodzaju kompleksy, związane z opinią innych ludzi: „Sprawdź, czy nie masz jakichś kompleksów, czy akceptujesz w pełni swoje ciało, czy potrafisz wyjść z domu bez makijażu albo dobrego ciucha - tym samym zaczniesz rozpoznawać, gdzie identyfikujesz się z opinią na temat swego wyglądu.”[4] Chociaż o swój wizerunek w oczach innych ludzi warto dbać, żeby być postrzeganym jako atrakcyjna i godna zaufania osoba, to należy pamiętać, że ciało, to tylko otoczka, za którą występuje całość atrakcji i piękna człowieka. Przy tym trzeba sobie uświadomić, że ciało jest nośnikiem tego wewnętrznego piękna i warto o nie dbać, żeby godnie reprezentowało zawartość. Arystoteles problem duchowości ciała ujął w ten sposób: „Otóż zdaje się, że również wszystkie przeżycia duszy — odwaga, łagodność, strach, litość, zuchwalstwo a wreszcie miłość i nienawiść — implikują ciało; równocześnie bowiem z ich trwaniem i ciało podlega przemianom.”[5] Ciało jest więc odzwierciedleniem tego co dzieje się duszy człowieka. Wszystkie myśli mają istotny wpływ na to jak wygląda ciało. Tym samym Arystoteles nawiązuje do mowy ciała. Poprzez układ ciała możemy zmienić swoje samopoczucie, nasze emocje. Możemy więc ciałem wywoływać różne stany, które odpowiadają za to jak chcemy się czuć[6].

Role ciała jako narzędzia

Kolejnym wymiarem ciała jest jego funkcja budowania roli człowieka: „Każda osobowość powinna działać w innym określonym środowisku i do tego środowiska zostać dedykowana.”[7] Postawa człowieka, jaką prezentuje wobec innych jest odzwierciedleniem tego jaką rolę przyjmuje wobec nich. Człowiek został przez psychologię – dziedzinę nauki, wyposażony w różnego rodzaju narzędzia, które czekają na wykorzystanie.


Bibliografia:
Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988.
Grzesiak, A. Success and Change, Gliwice 2015.
Grzesiak, M. Ego-rcyzmy. Poznaj czym jest i jak działa ego, Gliwice 2012.
Grzesiak, M. Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami, Gliwice 2016.
Pease, A. , Pease, B. Mowa ciała, przeł. J. Grabiak, Poznań 2007.

Źródła internetowe:
Wprost, Dręczona w internecie 12 latka popełnia samobójstwo, https://www.wprost.pl/swiat/421040/Dreczona-w-internecie-12-latka-popelnila-samobojstwo.html data dostępu: 10.09.2016r.[2] Wprost, Dręczona w internecie 12 latka popełnia samobójstwo, https://www.wprost.pl/swiat/421040/Dreczona-w-internecie-12-latka-popelnila-samobojstwo.html data dostępu: 10.09.2016r.
[3] M. Grzesiak, Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami, Gliwice 2016, s. 203.
[4] M. Grzesiak, Ego-rcyzmy. Poznaj czym jest i jak działa ego, Gliwice 2012, s. 23 – 24.
[5] Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1988, s. 5.
[6] A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, przeł. J. Grabiak, Poznań 2007.
[7] M. Grzesiak, Success and Change, Gliwice 2015, s. 95. 

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz