5 września 2016

Wiara w siebie jak ją wzbudzać? Elżbieta Rogalska
Wiara w siebie jak ją wzbudzać?
            Artykuł opowiada o wierze w siebie u dzieci. Główne wątki, które reprezentuje to: wiara w siebie w definicji, wpływ otoczenia na wiarę w siebie, odpowiednie traktowanie dziecka pozwala mu na zdobycie pewności siebie, poczucie akceptacji sprzyja powstawaniu wiary w siebie.

Definicja wiary w siebie i rola dorosłych

Każdy rodzic pragnie, żeby jego dziecko miało jak najwyższą wiarę w siebie, żeby wiedziało w czym jest dobre, na co je stać i umiało prezentować swoje wnętrze innym ludziom. Jesper Juul definiuje wiarę w siebie następująco: „odnosi się do tego, co potrafię. Zależy od moich umiejętności, od tego, jak dobry jestem w różnych dziedzinach życia.” (J. Juul 2014, s.110) Wiara w siebie podwyższa naszą pewność siebie. Dziecko w domu czy, w szkole, chce czuć się szanowany i akceptowany. Często jest to związane z poczuciem wiary w siebie. Dziecko gdy ma zainteresowania i umie je prezentować innym, nie ma problemu ze znalezieniem kolegów i koleżanek. Bywa, że wręcz garną się do niego, bo czują, że wie, umie coś czego one by chciały. Dzięki wierze w siebie dziecko zdobywa zamierzone cele. Ta swoista trampolina zależy, u dzieci, w dużej mierze od rodziców i nauczycieli. Dorośli mają możliwość jest kształtowania, podnoszenia u podopiecznego i sprawiania, że wzrasta, zaczyna zdobywać więcej pewności siebie, tak potrzebnej we współczesnym świecie – nastawionym na walkę o przetrwanie, zysk. Dobrym przykładem kształtowania wiary w siebie przez pedagoga może być ta historia: Była sobie dziewczyna, która była raniona przez rówieśników przez cały okres szkolny. Wykształcił się w niej brak zaufania do innych ludzi. Wybrała się na studia, a tam poznała panią profesor, która zauważyła jej talenty, zauważyła jej zaangażowanie, chęć pomagania innym i doceniła jej wysiłki, osobowość. Zaczęła chwalić dziewczynę praktycznie na każdych zajęciach. Tak mocno wzmocniła jej wiarę w siebie, że dziewczyna stała się liderem grupy, stała się odważna i pewna siebie. Wniosek jest taki: Drogi nauczycielu doceniaj swoich uczniów, a sprawisz, że oni staną się odzwierciedleniem ciebie. Dodatkowo będą ci wdzięczni, będą cię kochać, uwielbiać, będziesz ich powiernikiem duszy.

Jak wzbudzać wiarę w siebie u podopiecznych? 
            Jeśli jesteś nauczycielem, profesorem to pomyśl, czy w twoim otoczeniu jest taka osoba, której możesz pomóc uwierzyć w siebie? Doceniaj swoich uczniów, a staną się ludźmi pełnymi wiary w siebie, swoje możliwości, umiejętności, w to, że potrafią zmienić świat pomimo przeciwności losu. Wspieranie duchowe i słowne to podstawa do poczucia akceptacji u dziecka. Sprawia, że jego wartość w jego własnych oczach wzrasta. Zaczyna kochać siebie, bo ktoś je kocha, dostrzega, szanuje, akceptuje i pragnie żeby się rozwijało. Zostań powiernikiem duszy swojej pociechy lub swojego ucznia. Miłość nic nie kosztuje, a może zdziałać cuda. Może sprawić, że uratujesz czyjąś zagubioną duszę. Wiara w siebie związana jest z ambicjami, pozwala je wyzwolić z potencjalności tkwiącej w duszy człowieka. Powyższy przykład prezentuje, w jak prosty sposób, można sprawić, że ktoś stanie się pewnym siebie człowiekiem, a nawet liderem. Przestanie bać się tego, że czegoś nie wiem, że popełnia błędy. Popełnianie błędów jest nieuniknionym procesem rozwoju.

Krótkie podsumowanie
            Podsumowując nauczyciel i rodzic mogą w bardzo łatwy sposób wzmocnić poczucie wiary w siebie dziecka. Wystarczy odrobina miłości, akceptacji, miłych słów, docenienia, by dziecko stało się pewne siebie, radziło sobie w życiu, umiało być adwokatem samego siebie. Pozwól dziecku wzrastać, podlewaj je wodą ciepłych słów. Oceniając mów za co je oceniasz i dlaczego uważasz, że jest takie dobre. Dziecko potrzebuje miłości najbardziej na świecie, nie zastąpisz jej słodyczami, nowymi rzeczami, najnowszymi modami i trendami. Stań się dla dziecka kimś znaczącym, a ono wzrośnie i będzie kiełkowało wiarą w siebie. To co potrafi trzeba umieć wydobyć. Wydobywanie to jest twoim obowiązkiem. Zacznij ten obowiązek spełniać.

Bibliografia:
Juul, J. Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Podkowa leśna 2014.

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz