30 czerwca 2016

Kraje przygraniczne o Polsce 2012 Elżbieta Rogalska
Obok Niemiec leży kraj. Tak dalece zapomniany, że aż mało atrakcyjny - mówią jego sąsiedzi. Ekonomiczno-polityczny aspekt opłacalności potwierdza - Polska to kraj mało istotny - szczególnie według młodzieży niemieckiej. 


Badania Stefanie Hildebrandta z 2012 roku mówią o katastrofalnej znajomości języka polskiego w krajach przygranicznych, szczególnie Niemców.  Niemcy uważają, że język polski do niczego im się nie przyda, jako, że zamierzają wyprowadzić się z przygranicznych miejscowości; uważają również, że kultura polska jest mało atrakcyjna.  

Tak widzą nas nasi sąsiedzi, którzy nie uczą się języka polskiego. Natomiast w polskich szkołach język niemiecki jest dość popularnie rozpowszechniony. Dawniej zmuszeni Polacy do nauki języka zaborców, dziś są zmuszeni uczyć się go zaraz obok języka angielskiego – praktycznie na każdym szczeblu edukacji, aż po maturę. Zależy oczywiście od szkoły, czy stać ją na nauczanie dwóch języków obcych. 

Współcześnie Polak mówi po niemiecku, bo bez znajomości najpopularniejszych języków w świecie i Europie – nie ma szans na rynku, czasami nawet krajowym rynku handlowym, wobec tego nie pozostaje nam nic, jak uczyć się obcych języków, bez względu na atrakcyjność ich kultur.

źródło informacji: "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 1 (223)/ 2012

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz