31 grudnia 2015

Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900 - recenzja Elżbieta Rogalska


            

Opis publikacji: Recenzja książki pod redakcją naukową Karoliny Grodziskiej i Jacka Purchla, pod tytułem „Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900”. Recenzja prezentuje zagadnienia, tematykę, autorów oraz osobiste zdanie autorki. Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900 - recenzja

Książka „Śmierć – przestrzeń – czas- tożsamość w Europie środkowej około 1900” pod redakcją naukową Karoliny Grodziskiej i Jacka Purchla to zbiór artykułów z 2002 roku, poświęconych cmentarzom. Zapoznanie się z tematyką żałobną z tą publikacją to przejście przez 344 strony różnorodnych kontekstów cmentarnych: mauzolea grobowe, nagrobki, tradycja i symbolizm cmentarny, pomniki nagrobne, cmentarz jako muzeum, cmentarz na wsi, przestrzeń cmentarna, cmentarz podczas emigracji, cmentarz na froncie, cmentarz w ujęciu historycznym i artystycznym, cmentarze Zamoyskie, Żytomierskie, Wiedeńskie, śmierć, cmentarz i żałoba w ujęciu teatralnym, śmierć i sztuka, śmierć i filozofia, cmentarz jako miasto żywych i umarłych – wszystko opatrzone liczną fotografią. Znajdziemy takich autorów jak: Piotr Krakowski, Władysław Stróżewski, Csaba G. Kiss, Urszula Oettingen, Johannes Vorlaufer, Ewa Kuryluk, Rafał Solewski, Helmut Kretschmer, Emil Brix, Oleg Łagowski, Piotr Krasny, Paweł Pencakowski, Marco Pozzetto, Karolina Grodziska,  Leszek Hońdo, Anna Spiss, Anna Król, Dana Borutowa, Janos Gerle, Marta Herucova, Jerzy Żmudziński.
Wszyscy autorzy i wszystkie konteksty zostały przedstawione w artykułach o następujących tytułach: Zagadnienie śmierci w sztuce XIX wieku; O doświadczeniu śmierci; Wariacje na śmierć narodu w Europie Środkowej; Miasto żywych - miasto umarłych. Studium z pogranicza psychologii i kultury; Personalistyczne ujęcie śmierci w dziele filozoficznym Fridolina Wiplingera; Od śmierci będącej sztuką do sztuki śmierci. Refleksje o śmierci i sztuce; Śmierć w sztuce Tadeusza Kantora; Śmierć w Wiedniu - wiedeńskie praktyki pogrzebowe od XVII do XX wieku; Śmierć w secesyjnym Wiedniu; Cmentarz w Żytomierzu; O rozważnym i romantycznym ukształtowaniu cmentarzy w Ordynacji Zamojskiej około roku 1808; Cmentarze I wojny światowej - geneza ideowa rzeczywistości historycznej i artystycznej; Austriackie i włoskie cmentarze na froncie nad Soczą podczas pierwszej wojny światowej; Grób emigranta na nieswojej ziemi; Przestrzeń żydowskiego cmentarza; Wiejskie cmentarze w Polsce; Cmentarz - muzeum; Pomniki nagrobne projektowane przez Dusama Jurkovica; Tradycja i symbolizm węgierskich cmentarzy na przełomie wieków i dzisiaj; Nagrobki na słowackich cmentarzach w Kotlinie Karpackiej; Mauzolea grobowe ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku.
Artykuły w przejrzysty sposób prezentują wspomniane zagadnienia. Pozwalają na osobistą refleksję. Wszystkie są opatrzone fotografiami, do których odnoszą się zamieszczone w artykule treści. Każdy temat jest wyeksplorowany do końca. Narzucony temat w tytule określa w pełni kolejne części artykułu, każda jego część dotyczy danego zagadnienia, nie występują wzmianki o czymś innym, co powoduje harmonię i poczucie dosadnego ujęcia. Kontekstów dotyczących cmentarza, żałoby i śmierci jest co niemiara, dzięki temu czytelnik ma poczucie, że odnalazł to czego szukał. Oznacza to, że praca zbiorowa jest wynikiem wieloletniej pracy współautorów, którzy, jako całość, stworzyli książkę o szerokim wachlarzu kontekstów.
Książkę pod redakcją Karoliny Grodziskiej i Jacka Purchla polecam miłośnikom tanatopedagogiki, tanatologii i  historykom, oraz osobom chcącym zajmować się tematyką cmentarną. Szczególnie przydatna do antropologii – rozumianej jako na przykład antropologia kultury czy antropologia edukacji; pedagogika ogólna również nie przeszłaby obojętnie wobec tematu żałoby i śmierci, podobnie pedagogika specjalna i społeczna.


Elżbieta Rogalska


Literatura:
Grodziska K., Purchla J., Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900, Kraków 2002, wyd. Antykwa. 

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz