5 lipca 2015

Agresja reaktywna Elżbieta RogalskaAgresja reaktywna Elżbieta RogalskaAgresja ma wiele rodzajów. My zajmiemy się agresją reaktywną.

Badania pokazują też, że dzieci przejawiające agresję reaktywną są najczęściej odrzucane przez rówieśników[1]

Artur Kołakowski – Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, s. 23.


Jak sama nazwa wskazuje agresja reaktywna jest reakcją na coś. Dziecko reaguje na zastaną sytuacje, najczęściej na zaczepki dotyczące jego lub kogoś mu bliskiego, frustracją, złością – agresją. Agresja ta jest powodowana chęcią zemsty, zamknięcia toczącego się jadu słów lub gestów. Jest to wyładowanie piętrzących się emocji, redukcja napięcia. Osoby, które prezentują ten typ agresji są często odrzucane przez rówieśników, jeżeli po prowokacji ktoś (szczególnie płci męskiej) reaguje agresją jest uznawany za słabego psychicznie, bądź niestałego w reakcjach emocjonalnych – zwłaszcza gdy reagują agresją na niewielki stopień prowokacji, lub prowokację nieistniejącą – wymyśloną, domyśloną, wyobrażoną. Na agresję reaktywną wpływ mają:


- stosowanie przez rodziców zbyt surowej, restrykcyjnej dyscypliny;
- przemoc, maltretowanie fizyczne;
- trudna sytuacja rodzinna;
- czynniki temperamentalne – duża impulsywność, zaburzenia uwagi.[2]
 
Gdy rodzic przejawia zachowania nieadekwatne do sytuacji – sprawia to, że dziecko staje się podobne, uczy się, że za pomocą wybuchu agresji może coś uzyskać, lub uczy się, że na przemoc werbalną trzeba reagować przemocą fizyczną. Nie bij, jeśli nie chcesz być bity, jeśli nie chcesz żeby dziecko biło, sam nie możesz bić. Im częściej dziecko widzi przemoc w domu, tym większe prawdopodobieństwo, że sam będzie ją stosował wobec rówieśników, w domu, w życiu dorosłym. 

Elżbieta Rogalska
[1] Artur Kołakowski – Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, s. 23.
[2] Tamże.

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz