17 maja 2015

NIE wzbudzaniu winy

Dziecko chce by wychowawca właśnie wtedy okazywał mu życzliwość, gdy winne, gdy złe, gdy je spotkało nieszczęście.
Janusz Korczak
Wzbudzanie winy u dziecka nie niesie ze sobą nic dobrego. Sprawia, że dziecko boi się publicznych wystąpień, boi się wyśmiania. Wzbudzanie winy mówi dziecku : jesteś zły. Zamiast uczyć jesteś dobry, wiem, że nie chciałeś tego zrobić. Człowiek popełnia błędy i ma do tego prawo, zwłaszcza jeśli wyciąga z nich wnioski.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz