18 kwietnia 2015

Dzień Wszystkich Świętych 2014r. Elżbieta Rogalska

W  dniach zadumy,
kiedy odwiedzamy bliskich, którzy odeszli,
podążajmy
za głosem refleksji.
 Kiedy kroczymy z innymi
obok,
między grobami,
jesteśmy o krok
od poznania, istnienia – natury.
Zatrzymani na krótką chwilę,
ze spokojem
zobaczymy przestrzeń
zapełnioną ciepłem,
choć raz – co rok.
W kontekście edukacji warto rozważyć kwestię obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych, oraz Halloween. Są to obyczaje kulturowe, obchodzone w dwóch dniach następujących po sobie. Można się kłócić, który obyczaj jest ważniejszy. Patrząc na Polskę, powinnam napisać Dzień Wszystkich Świętych, patrząc na Amerykę – Halloween. Odmienność kulturowa to jedno, a drugie to etyka nauczycielska. Nauczyciel powinien dbać o interes własnego kraju – w tym krzewić ducha patriotyzmu, a więc realizować obrzędy, obyczaje swojego narodu. Z drugiej strony nauczyciel nie może hamować rozwoju swoich podopiecznych, nie może narzucać swoich poglądów, musi dbać przede wszystkim o dobro podopiecznych. Patrząc realistycznie, nigdy nie będzie klasy, w której każdy uczeń opowiada się albo za Dniem Wszystkich Świętych, albo za Halloween.  Reasumując, po co kłócić się, który obrzęd jest ważniejszy – kiedy można podstawę programową realizować uwzględniając oba obrzędy? Oczywiście kwestią jest również, czy nauczyciel jest absolutystą czy utylitarystą.
Miałam przyjemność praktykować/ uczestniczyć na zajęciach poświęconych obu tym zagadnieniom. Jest to o wiele pomyślniejsza dla dzieci forma realizacji tematu. Dzieci poznały zwyczaje polskiego narodu, ale również mogły wyrazić swoją ekspresję, w formie plastycznej – na zajęciach poświęconych Halloween.  Zostały zrealizowane zarówno: krzewienie patriotyzmu – jak i umożliwienia rozwoju osobistego dzieci.
Wszechstronność w edukacji jest nieunikniona, im nauczyciel jest bardziej wszechstronnie wykształcony, uzdolniony – tym lepiej dla dzieci, które mogą dzięki temu realizować swoje pomysły.
Co zatem stoi na przeszkodzie żeby realizować podstawę programową uwzględniając zarówno Dzień Wszystkich Świętych jak i Halloween?

autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz